ילדה רוקדת עם אבא

תוכנית אימונים לבית לגילאי 4-7

Dance classes for home traning - ages 4-7

 אימון חימום גיל 3-6

Natalia -Warm up  3-6 

תרגילי ריקוד - אימון בית לילדים 

Natalia - Tutorial move

גלגלון תרגול 

Natalia -  Galgalon Tutorial

תרגיל קפיצה עם רגל 

Natalia - Tutorial jump with leg

תרגיל עמידת ידיים

Natalia - Hands stand Tutorial

תרגילי גב

Natalia - Spine training 

תרגיל גיל גול 

Natalia - Tutorial somersault

אימון בית - ריקוקד גיל 5-7

Natalia - Choreo 5-7 Tutorial 

אימון בית - חימום  לגיל 6-8

Nastia - Warm up 6-8

אימון בית - ריקוד לגיל 5-7

Alina- Choreogrphy age 5-7